ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากชุมชน

ประเพณีกินข้าวใหม่ “ยอพูนองหมื่อเช้เออ”

พิธีเลือกฤกษ์วันดี และกินข้าวใหม่ของอาข่า ถือเป็นพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งที่ชนเผ่าอาข่าสืบทอด และปฏิบัติกันมา ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ พิธียอพูนองหมื่อเช้เออ หมายถึง การกำหนดฤกษ์วันดีของชุมชนเพื่อจะให้สมาชิกในชุมชน สามารถที่จะประกอบพิธีกรรมกินข้าวใหม่ หรือ เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว อาข่าเรียกว่า “แช้นึ่มจึเออ” พิธีนี้จะมีส่วนสำคัญของกิจกรรมอยู่ 2 รูปแบบคือ การเก็บเชื้อข้าวพันธุ์ใหม่ “แช้นึ้มยู้เออ” และการกินข้าวใหม่ “แช้นึ้มจึจ่าเออ […]

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของชุมชน

เว็บไซต์ของชุมชน จะใช้เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขอชุมชน ผู้เข้าชมสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ตลอดเวลา